ДОГОВІР

купівлі-продажу товарів, робіт, послуг

 

м. Дніпро «_____» _____________ 20___р

 

Консалтингова група «Рудана», назване у подальшому «Постачальник», в особі керівника що діє на підставі свідоцтва про реєстрацію, з однієї сторони, і ___________________________, названий у подальшому «Покупець», в особі ___________________________-____, що діє на підставі _________________________, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Постачальник продає, а Покупець купує послуги цифрування науково-технічної продукції.

 

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1 Постачальник зобов'язаний, протягом дії договору, на суму договору здійснювати поставку товару (виконати роботи, надати послуги), згідно рахунку, товарної накладної, акта виконаних робіт.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1 Сторони несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.

 

Постачальник:

3.2.1 Несе відповідальність за якість товару (виконаних робот, наданих послуг), що продається. Товар (роботи, послуги) що поставляються повинні бути сертифіковані або мати інші супровідні документи, що свідчать про якість та можливість використання товару (виконання робот, надання послуг) на території України. У разі невиконання постачальником (виконавцем) договірних зобов’язань застосовуються штрафні санкції в розмірі 120% від облікової ставки НБУ, встановленої на момент закінчення строку поставки товарів (виконання робіт, надання послуг), передбаченого п. 6.1. цього договору, за кожний день прострочки.
У випадку відмови виконавця від виконання зобов’язань згідно цього договору нараховуються штрафні санкції в розмірі 120 відсотків від облікової ставки НБУ, встановленої на момент перерахування коштів на рахунок виконавця, за кожний день до повернення коштів замовнику.

 

Покупець:

3.2.2 За необґрунтовану відмову від розрахунку за продукцію, або порушенню терміну сплати. Покупець виплачує штраф у розмірі 0,2% від суми відмови, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, за кожний день прострочення платежу.
3.2.3 У випадку виявлення прихованих дефектів Покупець вправі звернутись до Продавця з вимогою про заміну товару чи його повернення, протягом 14 календарних днів, з дня отримання товару.

 

4. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПОРІВ

Спори, що випливають з умов цього Договору, розглядаються органами в господарському суді по встановленій підвідомчості.

 

5. ДОДАТКОВІ УМОВИ

5.1 Всі доповнення і пропозиції до справжнього договору дійсні, якщо вони складені в письмовому вигляді, і підписані двома сторонами.
5.2 Покупець має статус неприбуткової організації що передбачено законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

 

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1 Даний договір вступає в юридичну чинність з моменту його підписання уповноваженими особами сторін і діє до "____" ___________ 20____ року, або до моменту використання суми договору, якщо це сталося раніше.

 

7 ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

 

Постачальник: Покупець:
Консалтингова група «Рудана»  
   
   
   
   
   
   
   
Директор __________________ Директор __________________

 
 

Не нашло что искали?

Публикации

Мы всегда стараемся выкладывать пользователю интересные материалы в разделах новости и статьи.

  • Постельное белье

    Токсичные следы смерти - что синтетические красители, которые используют недобросовестные производители в текстильной промышленности, делают с нашей средой. Пример эко производителей постельного белья…

  • Детские сады и их фиктивные показатели в Днипре

    Каждый родитель рано, а иногда чуть позже задумывается над вопросом куда отдавать ребенка после 2-х лет, пока первые усердно трудятся весь рабочий день на работе. Это сад детский муниципальный или час…

  • Состояние экологии - нужна ли Украине промышленная фильтрация?

    А точнее отсутствие желания у руководителей страны, в том числе у Министерства экологии и природных ресурсов Украины (Мінприроди України или МинЭкологии) дышать свежим и чистым воздухом, купаться в чи…